dimanche 21 novembre 2010

Kiki Kang (Kang Qian Wen)康倩雯 & 孔瑶竹

Born in Sichuan, China

Inspired from Kiki Kang

孔瑶竹, born in 1988 in Beijing, China

Inspired from 孔瑶竹

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire